Coaching for kids

Informatie over vergoedingsmogelijkheden voor inwoners van de gemeente Wageningen.

 

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen is een door de gemeente Wageningen gecontracteerde zorgaanbieder.

Deze gemeente heeft voor onze praktijk twee vergoedingsmogelijkheden vastgesteld:

 

1.  Voor kindercoaching, bij doorverwijzing door bijvoorbeeld de huisarts of de gemeente:

Vergoeding van 5 tot 7 consulten met de kindercoach

 

2.  Via de vrij toegankelijke zorg.

Het is niet altijd noodzakelijk om een verwijzing te hebben van bijvoorbeeld de huisarts of toestemming van de gemeente. Mensen kunnen, onder bepaalde voorwaarden, voor een hulpvraag rechtstreeks contact opnemen met de gecontracteerde zorgaanbieder.

De Praktijk voor Kinder- en Jeugdcoaching Wageningen mag vrij toegankelijke zorg aanbieden voor: 

·        kindercoaching,

·        trainingen

·        opvoedcoaching

 

Hiervoor gelden de volgende spelregels: 

·        de behandeling mag maximaal 12 uur duren

·        per inwoner mag per jaar maximaal 1 zelfde soort traject worden gevolgd

·        alleen inwoners van Wageningen mogen gebruik maken van deze vrij toegankelijke zorg

·        deze zorg wordt je kosteloos aangeboden

 

Heb je vragen over vergoedingen?

Neem dan contact op met het Startpunt Wageningen of met de praktijk